Vietnamese English
Trang chủ
Giới thiệu
Loại phòng
Phòng hội thảo
Hình ảnh
Nhà hàng
Cafe
Đặt phòng
Liên hệ

Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
Liên hệ

 

Khách sạn Hưng Thịnh

168 Võ Liệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056. 3946377

 

 

Doanh nghiệp tư nhân thương mại du lịch Hưng Phú Thịnh

168 Võ Liệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Chủ doanh nghiệp: Tô Văn Thuấn

Tel:  056 3946377   Fax: 056 3946377

Website: www.hungthinhhotel.com.vn

Tài khoản số: 4301201002502

Tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thành phố Quy Nhơn

 

Trang chủ | Giới thiệu | Loại phòng | Phòng hội thảo | Hình ảnh | Liên hệ
Copyright © HungThinh Hotel, 2010 | Designed by HamyTech